Trans mat gaz

Szybki kontakt

Masz pytania?
tel. +48 22 569 88 67/68
tel./fax: +48 22 834 31 69
o1

Gazy ciekłe

Oferta sprzedaży
gazów skroplonych:
ciekły azot, ciekły tlen
strzalkao2

Gazy sprężone

Oferta sprzedaży
sprężonych gazów
technicznych w butlach
strzalkao3

Dzierżawa

Proponujemy dzierżawę
zbiorników na ciekły
azot, tlen i argon
strzalka

Article

Bezpieczeństwo

Priorytetem w zarządzaniu naszą firmą jest zachowanie bezpieczeństwa naszych pracowników oraz klientów. Na podstawie ciągłej analizy ryzyka potencjalnych zagrożeń, zarówno w procesach produkcyjnych jak i również w transporcie drogowym, stale pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wykonywania naszych usług.

Zintegrowany system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001-2009 pozwala nam zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie, a specjalny zespół wykwalifikowanych pracowników systematycznie nadzoruje wypełnianie wdrożonych procedur.

Posiadany przez nas certyfikat z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych PN-EN 12798:2010 poświadcza, iż w firmie TransMatGaz całość transportu gazów kriogenicznych oraz technicznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.
http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/adr.html

Profesjonalne doradztwo oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów ADR zapewniają nam wysoko wykwalifikowani specjaliści z firmy „BUCH-CAR” http://www.buch-car.pl/doradztwo.html