Trans mat gaz

Szybki kontakt

Masz pytania?
tel. +48 22 569 88 67/68
tel./fax: +48 22 834 31 69
o1

Gazy ciekłe

Oferta sprzedaży
gazów skroplonych:
ciekły azot, ciekły tlen
strzalkao2

Gazy sprężone

Oferta sprzedaży
sprężonych gazów
technicznych w butlach
strzalkao3

Dzierżawa

Proponujemy dzierżawę
zbiorników na ciekły
azot, tlen i argon
strzalka

Article

Certyfikaty

Firma TransMatGaz posiada aktualne certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001-2009.

Certyfikat z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych PN-EN ISO 12798:2010
oraz Certyfikat HCCP z zakresu dostawy gazów do celów spożywczych PN-EN ISO 22000-2006.

c1   c2   c3
tdt1  tdt2  tdt3